fbpx

Kateryna Volska (Kyiv)

"Культура розвитку в компанії в умовах ізоляції."

Про спікера

Катерина Вольська – засновниця та CEO HR-компанії UniSkill, сертифікований коуч і бізнес-тренер. Ключовими напрямки професійної діяльності Катерина та її компанії є надання HR-послуг для бізнесу. Зокрема підтримка команд клієнтів шляхом пошуку ідеальних кандидатів та надання інших HR-послуг для вдосконалення управлінських та комунікативних навичок співробітників на всіх рівнях організаційної структури. Катерина співпрацює із міжнародними та місцевими компаніями в Україні. Вона розробляє і впроваджує HR-рішення відповідно до потреб бізнесу. Катерина є автором багатьох публікацій у провідних HR- та бізнес-виданнях України.

Тема та опис виступу: Культура розвитку в компанії в умовах ізоляції – як побудувати не тільки систему навчання, а й сформувати розвиваюче середовище

• Ключові елементи розвиваючого середовища в компанії
• Трансформація ролі лідера у віддаленому форматі роботи
• Збереження корпоративних цінностей в роботі online
• Покроковий план дій для створення розвиваючого середовища

Мова: російська

About speaker

Kateryna Volska – founder and CEO of HR-company UniSkill, certified life-coach and business-coach. Key professional activity of Kateryna and UniSkill company is providing HR-services for business, particularly client’s teams support by recruiting ideal candidates and providing other HR-services for improving management and communication skills in teams on all levels of the organizational hierarchy.

Kateryna cooperates with international and local companies in Ukraine. She develops and introduces HR-solutions based on business needs. Kateryna is the author of many publications in top HR and Business magazines in Ukraine.

Topic: The culture of development in the company in isolation – how to build not only a training system but also to form a developmental environment

• Key elements of the developmental environment in the company
• Transformation the role of a leader while working remotely
• Keeping corporate values in online
• Step-by-step action plan to create a developmental environment

Language: Russian