fbpx

Oleksandr Goliak (UA, Kyiv)

"Automotive Test C.A.S.E."

Про спікера

Архітектор бізнес рішень, менеджер програми, який керує діяльністю бізнес-офісу для практики тестування та валідації автомобільних систем Luxoft.
Маючи 15 років досвіду в ІТ-галузі, 12 з них – у галузі автомобілебудування, спеціалізується на управлінні проектами та програмами, консультуванні та розробці комплексних ділових та технічних рішень в галузі тестування і валідації вбудованних автомобільних систем, допомагає клієнтам в автомобільній індустрії розвивати бізнес у швидкому та складному середовищі, забезпечуючи найвищі стандарти якості та використовуючи перевірений накопичений досвід.
На початку кар’єри працював у державному підприємстві (Судовий інформаційний центр), видавництві, фармацевтичній компанії.

About the speaker

Oleksandr Goliak

Business Solutions Architect, Program Manager, leading the Business Office activities for Luxoft’s Automotive System Test & Validation practice.
– With 15+ years of experience in the IT industry, 12 of them in the automotive, specializes in project and program management, advisory and development of complex business and technical solutions with a major emphasis on Test & Validation of the Embedded Automotive Systems, helps customers in the automotive area to grow the business in a fast-paced and challenging environment, ensuring the highest quality standards by using proven accumulated expertise.
– Prior Luxoft worked in Government Enterprise (Court Information Centre), publishing house, pharma company.