fbpx

Kristina Kudryavtseva (Israel)

"Recruitment at Facebook"


Крістіна Кудрявцева. Leadership Sourcer (інжиніринг) у Facebook Тель-Авів.

Місце народження: Дніпро, Україна
В даний час @ Ізраїль
8 років досвіду набору технічних кадрів
3+ років @ Facebook Тель-Авів
(2 роки як Tech і 1,5 роки як Leadership Sourcing). Досвід роботи на Facebook унікальний не лише за масштабами – ніде більше ваша робота не може дати людям у всьому світі силу будувати спільноту – але й за структурою. Ми будуємо знизу вгору, і це не змінилося, оскільки ми були невеликою командою в одному офісі.

Любить техніку, книги, собак та йогу

Тема: Набір персоналу у Facebook

  • набір ролей у Facebook
  • що ми шукаємо під час найму для Facebook
  • процес набору на роботу
  • як і де ми знаходимо людей
  • що робить успішну команду з підбору персоналу

Мова: англійська / російська

About speaker

Kristina Kudryavtseva. Leadership Sourcer (Engineering) at Facebook Tel Aviv.

Birthplace: Dnipro, Ukraine
Currently @ Israel
8 years of Tech Recruitment experience
3+ years @ Facebook Tel Aviv
(2 years as Tech and 1,5 years as Leadership Sourcer). The Facebook experience is unique not only in scale — nowhere else can your work give people around the world the power to build community — but also in structure. We build from the bottom up, and that hasn’t changed since we were a small team in a single office.

Loves technology, books, dogs and yoga

Topic: Recruitment at Facebook

  • recruiting roles at Facebook
  • what do we look for in hiring for Facebook
  • recruitment process
  • how and where do we find people
  • what makes successful recruitment team

Language: English/Russian