fbpx

Emrah Özdemir (Turkey)

"High Performing Teams."

Про спікера

Эмрах Оздемир працює керівником групи управління проєктами в компанії ROKETSAN Inc.

Він активно проводить семінари зі створення високоефективних команд з використанням техніки гейміфікації.

Спочатку він створив майстер-клас, сфокусований на людях в командах, щоб допомогти їм краще працювати разом.

Кожен семінар має унікальну тему, як інтернет речей або stop – motion анімація.

Він також є менеджером проєкту Project Management Summit Ankara 2019 в турецькому відділенні PMI.

Опублікував дві збірки оповідань. Цікаві факти: Коротке кіно і танці аргентинського танго його активне хобі.

Тема: “Високоефективні команди”

-Що робить команду високоефективною
-Вирішення конфліктів
-Знати себе
-Збираючись навколо загальної цінності
-Концепція три “С”: Connect, Collaborate, Celebrate (Приєднатися, співпрацювати, святкувати).

Мова: англійська мова

About speaker

Emrah Özdemir has been working as Project Management Team Leader in ROKETSAN Inc. He has been actively holding workshops for creating high performing teams using gamification techniques. This originally created workshop, focused on people in teams to help them perform better together. Each workshop has a unique theme like the internet of things and stop-motion animation. He is also the project manager of Project Management Summit Ankara 2019 at PMI Turkey Chapter. He has published two storybooks.

Interesting facts: Short film making and dancing Argentine Tango are his active hobbies.

Topic: High Performing Teams

  • What makes a team a high performing one?
  • Conflict resolution
  • Knowing yourself
  • Gathering around a common value
  • Three C concept: Connect, Collaborate, Celebrate

Language: English